مجتمع تجاری و اداری اپال

مجتمع اپال


مجتمع تجاری و اداری اپال در زمینی به مساحت تقریبی 1700 مترمربع ، زیربنای کل 12000 مترمربع و زیربنای مفید 5170 متر مربع با 10 طبقه ساختمان ( 3 طبقه زیر زمین، 2 طبقه تجاری ، 5 طبقه اداری مشتمل بر 34 واحد اداری در طبقات اول الی ششم و بیش از 134 واحد پار کینگ در طبقه اول تا زیر زمین سوم در منطقه سعادت آباد اصفهان واقع شده است.

 • مکان پروژه:

  اصفهان

 • نوع پروژه:

  مجتمع تجاری اداری

 • هزینه پروژه:

  000,000,000 تومان

 • کارفرما | مشتری:

  گسترش عمران ملل

پیشرفت کلی پروژه
81%
فاز 1
85%
فاز 2
75%
فاز 4
85%