مرکز تجارت جهانی کوه نور

مرکز تجارت جهانی کوه نور


کوه نور مشهد در یکی از میادین شهر مشهد واقع گردیده است. با توجه به قرارگیری این بنا در شهر زیارتی مشهد و همچنین قرار گرفتن آن در میدانی با نـام (جانباز)، نورپردازی این بنا به عنوان جلوه ای از اهمیت رشادت های جانبازان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مرکز تجارت جهانی کوه نور در زمینی به وسعت 2979 متر مربع و زیر بنایی حدود 69000 هزار مترمربع در 34 طبقه ( 26 طبقه بر روی هم کف و 7 طبقه زیر زمین ) 19431 متر مربع زیر بنای پارکینگ و حدود 1940 متر زیر بنای ورزشی تفریحی در حال احداث می باشد. موقعیت قرارگیری پروژه از نظر منطقه در منطقه ای با دسترسی عالی به راه های اصلی مجاورت با مراکز خرید و بازار دارد. همچنین کوه نور دید بسیار متنوع و چشم انداز عالی دارد.

  • مشهد

  • مجتمع تجاری اداری

  • 000,000,000 تومان

  • گسترش عمران ملل

پیشرفت کلی پروژه
81%
فاز 1
85%
فاز 2
75%
فاز 4
85%