مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کهنوج

مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کهنوج


با افزايش ترافيک جادهای ضرورت خدمات رسانی به رانندگان و سرنشينان خودرو های سبک و نيمه سنگین خصوصا در کوريدورهای حمل بار و مسافر روز به روز مهمتر و قابل توجه میباشند. در کوريدور حمل بار و مسافر از مرکز کشور و به منظور دسترسی به استان هرمزگان و به ويژه بندرعباس به عنوان يک پايانهی صادرات و واردات مهم در جادهی اصلی نقش ايفا مینمايند.
الف: جاده تهران شهربابک سیرجان بندرعباس
ب: جاده کرمان جیرفت، کهنوج، بندرعباس
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کهنوج با هدف استقرار کارکردهای زير با توجه به اهداف مجموعه در دست احداث میباشد.
اين فضاها عبارتند از:
1- مجموعه اقامت: به جهت استقرار کوتاه مدت رانندگان و مسافران
2- مجموعه پذيرايی + مغازه های تجاری: به منظور خدمات دهی به مسافرين و ساکنين شهر
3- استخر: در راستای ارتقا سطح کيفی خدمات رفاهی و ورزشی شهر
4- بازارچه ميوه و تره بار: در راستای شاخص سازی عملکرد اقتصادی کشاورزی شهر
5- (جايگاه سوخت رسانی) بنزين، گاز و گازوئيل
6- تعميرگاه تعويض روغن، کارواش (سبک و سنگین)

 • مکان پروژه:

  کرمان | کهنوج

 • نوع پروژه:

  مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

 • هزینه پروژه:

  000,000,000 تومان

 • کارفرما | مشتری:

  گسترش عمران ملل