مجتمع تجاری اداری غدیر

مجتمع تجاری اداری غدیر


پروژه غدیر در زمینی به مساحت 6.590 مترمربع واقع در میدان غدیر سپاهان شهر اصفهان واقع شده است. این پروژه مجموعا در7 طبقه و با کاربری های متنوعی درحال ساخت میباشد. این پروژه متشکل از کاربریهای پایهای تجاری و اداری و نیز کاربریهای تکمیلی فرهنگی، ورزشی، پزشکی ورزشی ، 43 واحد اداری، 150 واحد تجاری میباشد. این مجتمع با داشتن کاربری

 • مکان پروژه:

  اصفهان

 • نوع پروژه:

  تجاری اداری

 • هزینه پروژه:

  000,000,000 تومان

 • کارفرما | مشتری:

  گسترش عمران ملل