مجتمع تجاری اداری مسکونی یاقوت

مجتمع تجاری اداری مسکونی یاقوت


مجتمع تجاری اداری مسکونی یاقوت در زمینی به مساحت ۱۴۰۶ مترمربع با زیربنای ۱۷۰۲۸ مترمربع در ۲ بلوک با دسترسی مجزا برای واحدهای اداری و مسکونی طراحی و ساخته شده است.
مجتمع تجاری اداری مسکونی یاقوت درمیان شاهراه های بخش شمالی شهر کرمان حد فاصل چهار راه فرهنگیان و هتل بینالمللی پارس کرمان واقع شده است دسترسی به مجتمع یاقوت از طریق بلوار جمهوری بزرگراه امام رضا علیه السلام و بلوار معلم به سهولت آسان پذیر است طراحی مدرن و زیبا در کنار موقعیت ویژه برآوردی ارمغانی است برای تمام کسانی که برای محیط کار و زندگی خود اهمیت ویژهای قائل می باشند.
واحدهای مسکونی
طبقات هشتم الی یازدهم بلوک شمالی مجتمع یاقوت با زیربنای مفید هزار ۱۸۸۰متر مربع با کاربری مسکونی اختصاصی یافته است در این بخش از مجتمع یاقوت هر طبقه شامل ۳ واحد مسکونی می باشد. واحدهای اداری
طبقات اول الی نهم بلوک جنوبی مجتمع یاقوت با زیربنای مفید ۵۳۶۶ متر مربع با کاربری اداری اختصاص یافته است در این بخش از مجتمع یاقوت هر طبقه شامل ۶ واحد اداری به مساحت ۷۹/۴۴ متر مربع الی ۱۴۰/۸۸ متر مربع می باشد.

 • مکان پروژه:

  کرمان

 • نوع پروژه:

  مجتمع تجاری، اداری و مسکونی

 • هزینه پروژه:

  000,000,000 تومان

 • کارفرما | مشتری:

  گسترش عمران ملل