مجتمع گردشگری و تفریحی مشکین شهر

مجتمع گردشگری و تفریحی مشکین شهر


مجتمع تجاری توریستی ـ تفریحی ـ گردشگری مشکین شهر اردبیل شامل رستوران، پارک آبی، هتل، فضای ورزشی و فضای بازی کودکان میباشد. این پروژه از جهات مختلف دارای اهمیت میباشد. یکی از مهمترین عوامل آن طراحی دهکده سلامتی منسجم که علاوه بر حفظ سلامت و تجدید قوا امکانات اقامتی و تفریحی را نیز برای مراجعان فراهم میآورد، و از طریق طب سنتی ایرانی ـ اسلامی و طبیعت (انواع آب درمانی) صورت میپذیرد و باعث جذب گردشگری سلامت و توسعه آن در ایران میگردد. این مسئله با توجه به جاذبههای طبیعی روستای وله زیر مشکین شهر (آبهای شفابخش معدنی) دارای اهمیت بسیار میباشد و میتواند عاملی در جهت توسعه این روستا در سطح خرد و توسعه صنعت گردشگر سلامت در ایران به صورت کلان به حساب آید.

 • مکان پروژه:

  تهران

 • نوع پروژه:

  تجاری اداری

 • هزینه پروژه:

  000,000,000 تومان

 • کارفرما | مشتری:

  گسترش عمران ملل