پروژه تجاری اداری مروارید ملل

پروژه تجاری اداری مروارید ملل

پروژه تجاری اداری مروارید ملل


مجتمع تجاری اداری مرواریدملل به منظور معرفی و عرضه لوازم صوتیتصویری، تلفنهمراه،رایانه و IT در حال احداث میباشد. خدمات روزآمد، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و تجارت، دسترسی مناسب و ایجاد پارکینگ های کم نظیر در سطح منطقه، تنها بخشی از محاسن مجتمع مروارید ملل محسوب میشود، مجتمعی که مطابق با باالترین استانداردهای مراکز تجاری و اداری بینالمللی طراحی شدهاست و امکان حضور برندهای معتبر ایرانی و بینالمللی را در کنار یکدیگر فراهم میآورد، فرصت مناسبی برای مقایسه کیفیت محصوالت است.

 • مکان پروژه:

  تهران | خیابان ولیعصر

 • نوع پروژه:

  مجتمع تجاری اداری

 • هزینه پروژه:

  000,000,000 تومان

 • کارفرما | مشتری:

  گسترش عمران ملل

---
ادامه خبر