مرکز تجارت جهانی کوه نور

مرکز تجارت جهانی کوه نور


مرکز تجارت جهانی کوه نور در زمینی به مساحت 2979 متر مربع و زیر بنایی افزون بر 69000 هزار مترمربع در 34 طبقه ( 26 طبقه بر روی هم کف و 7 طبقه زیر زمین ) در حال احداث می باشد. مرکز تجارت جهانی کوه نور در مرکزیت شهر مشهد با حاشیه بالغ بر 75 متر از بلوار فردوسی در ضلع شمال شرقی میدان جانباز، شاه راه اقتصادی شهر مشهد واقع گردیده است. امکان دسترسی به کمربند اول شهر مشهد و مجاورت با ایستگاه خط 3 قطار شهری، مسیر مستقیم به بارگاه نورانی حضرت رضا علیه السلام سبب گردیده است تا این پروژه از نقطه نظر موقعیت جغرافیایی در جایگاه متمایزی قرار گیرد.

  • مشهد

  • مجتمع تجاری اداری

  • 000,000,000 تومان

  • گسترش عمران ملل

پیشرفت کلی پروژه
81%
فاز 1
85%
فاز 2
75%
فاز 4
85%