ساختمان مرکزی شرکت های تابعه موسسه ملل

ساختمان مرکزی شرکت های تابعه موسسه ملل


ساختمان مرکزی شرکت های تابعه موسسه ملل در زمینی به مساحت 450 متر مربع و با زیربنای 5453 متر مربع طراحی و ساخته شده است. دسترسی به این ساختمان از طریق بزرگراه های شهید همت ، حکیم و کردستان به سهولت امکان پذیر است
این بنا در12 طبقه مشتمل برشرح زیر احداث شده است.
- صرافی - خدماتی همکف 437 مترمربع
- اداری اول الی هشتم 4000 متر مربع
- پارکینگ زیر زمین اول الی سوم 1270 متر مربع

 • مکان پروژه:

  تهران

 • نوع پروژه:

  مجتمع مسکونی

 • هزینه پروژه:

  000,000,000 تومان

 • کارفرما | مشتری:

  گسترش عمران ملل