فراخوان طراحی داخلی

فراخوان طراحی داخلی فضاهای مشاع
برج هتل مسکونی درنیکای ملل

جشنواره فروش عید تا عید

شرکت گسترش عمران ملل در نظر دارد با توجه به آستانه اتمام عملیات ساختمانی پروژه مسکونی درنیکا از شرکت های معماری داخلی جهت طراحی فضای داخلی مشاع دعوت به عمل آورد.

جوایز در نظر گرفته شده:

طرح برگزیده اول: انعقاد قرارداد اجرای پروژه

طرح برگزیده دوم: 3 عدد سکه بهار آزادی

طرح برگزیده سوم: 2 عدد سکه بهار آزادی

مهلت ثبت نام : 25 الی 30 تیرماه 1400

مهلت ارسال آثار : پایان تیرماه 1400

هیئت داوران: آقایان دکتر رفیعی، مهندس وکیلی، مهندس جوادی

شرکت کنندگان می توانند طرح حای خود را در سه شیت ارائه نمایند